Dotacje i wsparcie

Dotacje

Tytuł projektu

Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności

w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość wsparcia:

Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla przedsiębiorstwa finansującego kapitał obrotowy w związku z

COVID-19 z Funduszy Europejskich 244 271,37

Realizacja projektu:

Zadanie zostało w pełni zrealizowane, a otrzymane środki zostały wydatkowane na utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.