Zgody marketingowe

Zbierając Pana/Pani dane osobowe staramy się lepiej zrozumieć Państwa potrzeby jako klientów Hyundai, abyśmy mogli dostarczać Państwu najlepiej dopasowane do Państwa oczekiwań informacje, produkty i usługi.

Państwa dane zbieramy podczas realizacji kampanii marketingowych. Zgadzają się Państwo na kontakt ze strony PHU Witpol Witold Gębicki ul. Mickiewicza13, 32-620 Brzeszcze podmiotu reprezentującego: Dealer Hyundai Witpol. Udzielają Państwo zgody na kontakt ze strony Dealera oraz przyjmują Państwo do wiadomości, że dane osobowe podane/zebrane z kampanii marketingowych, będą przetwarzane do personalizacji i dopasowania otrzymywanych przez Państwa ofert.

Więcej informacji o sposobie korzystania z Pani/Pana danych osobowych dostępnych jest w załączonym dokumencie "Informacja o prywatności" oraz na stronie: https://www.hyundai.pl/fileadmin/Informacja_O_Prywatnosci_Hyundai.pdf

Informacja o wycofaniu zgody.

Informujemy, że w każdym momencie mogą Państwo wycofać powyżej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, bez żadnych opłat, poprzez pisemną informację przesłaną do Dealera. Prosimy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania dalszych informacji o produktach i usługach Hyundai Witpol, oraz, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie przepisów prawa pomimo wycofania zgody, np. w związku z zawartą umową sprzedaży samochodu lub wykonaniem gwarancji.